Piramida nauk
13

"Piramida nauk

Mówimy tu o nauce i o fizyce, więc zanim ruszymy dalej, spróbujmy uściślić parę terminów. Kim jest fizyk i jak to, czym się zajmuje, ma się do wielkiego schematu nauk?

Istnieje wyraźna hierarchia dyscyplin naukowych, choć nie jest to uszeregowanie ze względu na wartość społeczną czy nawet wymagania intelektualne. Frederick Turner, humanista z Uniwersytetu Stanu Teksas, wyraził tę myśl nieco bardziej elokwentnie. Istnieje, jak mówi, piramida nauk. U jej podstawy znajduje się matematyka. Nie dlatego, że jest bardziej abstrakcyjna czy elegancka od innych, ale z tego powodu, że nie potrzebuje żadnych innych dziedzin i z nich nie korzysta.

Natomiast fizyka, następna warstwa piramidy, jest uzależniona od matematyki. Wyżej tkwi chemia, która opiera się na osiągnięciach fizyki. W tym, trzeba przyznać, uproszczonym schemacie fizyka nie zajmuje się prawami rządzącymi chemią. Chemicy na przykład badają, w jaki sposób atomy łączą się w cząsteczki i jak te ostatnie się zachowują, gdy znajdą się blisko siebie. Oddziaływania między atomami są skomplikowane, ale ostatecznie sprowadzają się do praw przyciągania i odpychania między elektrycznie naładowanymi cząstkami, czyli do fizyki.

Dalej mamy biologię, która czerpie z osiągnięć chemii i fizyki. Granice między wyższymi piętrami piramidy robią się coraz bardziej rozmyte i nieokreślone. Gdy dochodzimy do fizjologii, medycyny i psychologii, pierwotna hierarchia ulega rozmyciu. Na pograniczach nauk znajdują się dziedziny pośrednie: fizyka matematyczna, chemia fizyczna, biofizyka. Astronomię muszę jakoś wcisnąć do fizyki i nie mam pojęcia, co zrobić z geofizyką czy neurofizjologią. Stare powiedzonko pozwala następująco określić piramidę nauki: fizycy odpowiadają tylko przed matematykami, a matematycy - tylko przed Bogiem."

Leon Lederman: "Boska cząstka", s. 16.

Przepiękna książka napisana przez noblistę Leo Lederman, opisująca w zabawny i przystępny sposób historię nauk ścisłych. Poszerza rozumienie świata i pomaga laikowi zrozumieć sens ważnych zagadnień z dziedziny fizyki kwantowej.

Piramida nauk
Obrazek zwinięty kliknij aby rozwinąć ▼

Huzar
1

Kronet Henry Wilkin, żołnierz 11 Pułku Huzarów Armii Imperium Brytyjskiego. Fotografia wykonana w trakcie Wojny Krymskiej (1853-1856), a konkretniej w roku 1855 przez Rogera Fentona, jednego z pierwszych fotografów wojennych. Był asystentem chirurga w Pułku. Brał udział w słynnej szarży lekkiej brygady podczas bitwy pod Bałakławą, chociaż jako chirurg, nie był do tego zobowiązany, jednak mimo to, poszedł. Na Krymie służył od początku wojny, aż do jej zakończenia.
Po wojnie na Krymie, służył w Indiach, gdzie zwalczał powstanie Sipajów i został kilka razy ranny w bitwie pod Lucknow (1857). Niedługo później w lutym 1858 roku został przeniesiony do 7 pułku Huzarów Armii Imperium Brytyjskiego. W marcu tego samego roku został powtórnie ranny i nie walczył aż do grudnia 1858, kiedy kontynuował służbę do marca 1859 roku. Został odznaczony Medalem Rozruchów w Indiach oraz został wspomniany w depeszy, gdzie został "Pochwalony za podjęcie odważnej próby ratowania Korneta Banksa, który został otoczony przez wrogów i został ranny". Zmarł w roku 1891.

Źródełka:

-National Education Network
-National Army Museum
-Library Of Congress
-Royal Collection Trust

Huzar
Obrazek zwinięty kliknij aby rozwinąć ▼
0.106369972229