Ranking najbiedniejszych Polakow

1

W tegorocznym rankingu dziesiąte miejsce obronił Roman Kaniewski.

W zeszłych latach Kaniewski piął się w górę listy, tracąc kolejno: pracę, mieszkanie, rower, siatkę pustych puszek, możliwość przeszukiwania komunalnego wysypiska, a ostatnio karton po 72-calowym telewizorze Sony Trinitron Black Magic Picsel +2.

Z pierwszej dziesiątki niespodziewanie wypadł Piotr Szafran. Obserwując go na przestrzeni ostatniego roku, można się było spodziewać dużego skoku w górę. Tymczasem miesiąc temu wszedł w posiadanie kartonu po 72-calowym telewizorze Sony Trinitron Black Magic Picsel +2 i mimo że fakt ten próbował ukryć, spadł na miejsce osiemnaste.

Na uwagę zasługuje przypadek Joanny Zośto. Awans na trzydziestą piątą pozycję na liście uzyskała dzięki utracie miejsca w kolejce po zupę wydawaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Warszawa Wawer oraz niekorzystnej wymianie butów na dyskietkę komputerową.

Kolejny spadek, tym razem aż o dwanaście miejsc, zanotował pan Zbigniew Manecki. Po roku mieszkania w spalonej altance działkowej, podnajął ją przyjacielowi za bliżej nieustalone walory.

Z pierwszej setki wypadł Leszek Usiewicz, którego widziano w urzędzie pocztowym w Jarosławiu, skąd wysyłał do miejscowego urzędu skarbowego PIT 32.

Podsumowując, stwierdzić należy, że społeczeństwo polskie systematycznie ubożeje i choć demograficzne analizy wskazują, że wciąż można wydzielić mniej i bardziej ubogie regiony kraju, to trzeba mieć nadzieję, że nadchodzące lata ostatecznie zatrą te różnice. Wskazuje na to spis osób, których nazwiska znalazły się poza pierwszą setką, ale już dziś stanowią bezpośrednie zaplecze najbiedniejszych. Na tej liście znalazło się w ostatnim roku nieco ponad trzynaście milionów obywateli.

Poniżej osoby okupujące pięć pierwszych miejsc w rankingu, zaczynając od końca.5 Stanisław Kusy, lat 38. Zaczynał na początku lat dziewięćdziesiątych od handlu bronią. Wyrzucony z Bumaru-Łabędy w ramach restrukturyzacji przedsiębiorstwa, nigdy już nie dostał pracy.
4 Urszula Kędzierska, lat 27. Zatrudniona w jednym z hipermarketów jest pozbawiona całkowicie środków do życia.
3 Zbigniew Trocz, lat 23. Należy do drugiego pokolenia biedaków.
W 1992 r. ojciec oddał go do przytułku dla sierot, w którym po roku zlikwidowano dział dziecięcy.
2 Marek Trąbecki, lat 42. Pracownik naukowy. Po wzięciu kredytu w LG Banku przestał jeść, wypuścił liście i odżywia się poprzez fotosyntezę.
1 Jakub Mucha, lat 61. Emeryt. Otrzymał pokaźny spadek po krewnym z USA. Nie starczyło mu na opłacenie od niego wszystkich podatków. Jego majątek oceniany jest na minus 85 tys. dolarów

0.034430980682373