Tak było, nie wiedział

5

Nie ma takiego dowodu, powtarzam jeszcze raz jest nagroda pół miliona funtów dla człowieka który wskaże cień dowodu, że Józef Stalin wiedział o gułagach. Po prostu nie wiedział proszę sobie wyobrazić, wiedział lub nie wiedział ale istnieje ogromna możliwość, że nie wiedział. Istnieje taka wypowiedź Ivanowicza który zrobił tą słynną konferencję w Stalingradzie która rozpoczęła zsyłki. Taki zmęczony powiedział do swojego adiutanta: "Zrobiłem coś strasznego, ale imię Stalina pozostanie nieskalane" z czego można wywnioskować, że on po prostu nie raczył Stalina o tym poinformować. Wie pani przywódca kraju WIE TYLKO TO co napiszą gazety, przecież o tym nie pisano i to co i to co nie było zapisane w gazetach pozostawało ukryte przed głową państwa.

0.042071104049683