Wielkanocnie
0

Piłat zaprosił Józefa z Arymatei na rozmowę.
- Józefie, wytłumacz mi jedną rzecz: wywaliłeś kupę hajsu na grób, nówka sztuka, full opcja, masz tam wszystko, klimę, wifi, no, wszystko. I teraz chcesz oddać taką miejscówkę temu Galilejczykowi?
- No tak, ale to tylko na weekend...

Wielkanocnie
0.030006885528564