Słowo na dziś

2
Słowo na dziś
Powierzchnia ziemi nie jest muzeum do przechowywania okazów etnograficznych w porządku, w całości, każdego na swoim miejscu. Ludzkość idzie szybko naprzód, a w wyścigu narodów każdy z nich powinien jak najwięcej zrobić dla postępu (…) Gdyby istniały jakieś prawa międzynarodowe ochraniające każdy szczep na zajmowanym przezeń terytorium, zabezpieczające mu możność urządzenia się jak mu się podoba, bez względu na to, czy postępuje, czy stoi w miejscu, czy się wreszcie cofa w kulturze, moglibyśmy dojść do posiadania w środku Europy zatrzymanych w rozwoju, pół-barbarzyńskich ludów, stanowiących tamę dla cywilizacji (…) Ludy więc muszą albo same tworzyć cywilizację, albo są do pracy zaprzęgane przez inne, i wtedy budują według cudzego planu. A ponieważ dla ludów nie ma egzaminów z postępów w kulturze i nie ma trybunałów, mogących wyrokować o ich cywilizacyjnej wartości, przeto jedynym, jakkolwiek trzeba przyznać bardzo niedoskonałym kryterium przydatności ludu do pracy dla powszechnego postępu, jego zdolności do samoistnego tworzenia wyższych form życia pozostaje współzawodnictwo, pozostaje to czy naród umie w walce z innymi zdobyć i utrzymać samoistny byt polityczny i kulturalny"

Roman Dmoski - "Myśli Nowowczesnego Polaka"
(Polecam lekture)
Obrazek zwinięty kliknij aby rozwinąć ▼
0.11611104011536