Porzucone gry

17
https://polish-abandonware.pl/ 
Stronka z porzuconymi polskimi grami można sobie znaleźć grę z dzieciństwa xD
0.052428007125854