Księgowy potrzebny

14
Mamy tutaj księgowego? Nie wiem czy dobrze to liczę.

Kwota wolna od podatku:
od 2018 - 6.600zł
od 2019 - 8.000zł
od 2022 - 30.000zł

Wypłata minimalna (brutto rocznie - kwota wolna) x podatek dochodowy:
od 2018 => (25.200zł - 6.600zł) x 17% = 18.600zł x 17% = 3.162,00zł
od 2019 => (27.000zł - 8.000zł) x 17% = 19.000zł x 17% = 3.230,00zł
od 2022 => (36.120zł - 30.000zł) x 12% = 6.120zł x 12% = 734,40zł
od 2023 => (42.540zł - 30.000zł) x 12% = 18.000zł x 12% = 2.160,00zł
od 2024 => (51.252zł - 30.000zł) x 12% = 21.252zł x 12% = 2.550,24zł
od 2025 => (55.512zł - 30.000zł) x 12% = 25.512zł x 12% = 3.061,44zł

Najniższy podatek dochodowy był w 2022 roku, zapewne ktoś się ostro jebnął przy tworzeniu Nowego Ładu, więc by załatać problem podatku dochodowego rozwiązano go podnoszeniem płacy minimalnej i przerzucaniem kosztów na pracodawcę. Podatek wskazuje trend wzrostowy. Nie mówiąc o pozostałych daninach i składkach, w tym brak możliwości odpisania składki zdrowotnej (de facto dodatkowy podatek dochodowy).

Jeżeli uznamy brak odliczenia składki zdrowotnej za dodatkowy podatek dochodowy w wysokości 9%, to daje nam obciążenie podatkowe 12% + 9% i mamy już z tego 21% podatek dochodowy. Wychodzi zatem, że w 2025 roku zapłacimy łącznie 5.357,52zł od naszych dochodów powyżej kwoty wolnej od podatku z PŁACY MINIMALNEJ.
Obrazek zwinięty kliknij aby rozwinąć ▼
0.13999199867249